Nasi Partnerzy

Współpracują z nami m.in.:

  • jata swidnica

Czym jest geodezja?

GeoProjekt: usługi geodezyjne Świdnica
Geodezja to dziedzina usług, bez której nie może odbyć się żaden proces inwestycyjny. Dostarcza ona informacji o terenie przed wykonaniem inwestycji, zasięgu prawnym nieruchomości, jak również po wykonaniu inwestycji informacji innym podmiotom – branżom, wykonawcom, geodetom, jednostkom samorządów terytorialnych.

Informacja o terenie jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na ład przestrzenny czy ustalających zasięg prawny nieruchomości. Od jej jakości, wiarygodności oraz dokładności zależy bardzo wiele, dlatego też każdy z uczestników inwestycji, a przede wszystkim geodeta, musi o tym fakcie być przekonanym. Dlatego też tak ważne jest dla nas zachowanie przede wszystkim jakości, wiarygodności i dokładności dostarczanych klientom przez nas informacji i usług, tak aby przechodzili pewnie przez kolejne etapy swoich inwestycji.